Baza stron medycznych

logo_strony

Nazwa strony: ZamykamyNaczynka - LIFECC sp. z o.o.

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Gdańsk
  • Kod pocztowy: 80-210
  • Ulica i numer: Marii Skłodowskiej-Curie 3
  • Województwo: Pomorskie
  • NIP: 9571115221

Zamy­kamy Naczynka ofe­ruje kom­plek­sową usługę lase­ro­wego lecze­nia zmian naczy­nio­wych, w gabi­ne­tach Cli­nica Cosme­to­lo­gica na tere­nie Trój­mia­sta. Pole­camy zamy­ka­nie i usu­wa­nie naczy­nek w obrę­bie twa­rzy, nóg oraz innych zmian skór­nych. Popra­wiamy este­tykę twa­rzy, kory­gu­jąc lase­rowo popę­kane naczynka. Sto­su­jemy zabiegi pomocne przy tera­pii trą­dziku różo­wa­tego.

Szczegóły wizytówki

Promuj skuteczniej swoją firmę:

ZamykamyNaczynka - LIFECC sp. z o.o.

Opinie o stronie:

Dodaj swój komentarz »